Suzanne Treister, HEXEN 2.0/Diagrams/The Computer From the Antikythera Mechanism to Quantum Telepathology / HEXEN 2.0/Diagramy/ Komputer – od mechanizmu Antikithiry do kwantowej telepatologii 2009-2011 (źródło: materiały prasowe)

Dodaj komentarz